Účetnictví zubní (a jiné) ordinace

Pro vedení účetnictví ordinace doporučujeme s Vaší účetní sjednat individuální účetní osnovu, kde budou zejména oddělené neuznatelní náklady, ZUP/ZULP a režijní materiál použitelný u všech výkonů. Pokud máte více středisek (specializací, poboček apod.), doporučujeme účtovat náklady i výnosy na daná střediska, výrazně se tím zpřesní správnost kalkulací.

Nezávazně poptat konzultaci

Výše uvedené citace předmětné legislativy vychází ze zdrojů platných ke dni 20.10.2020.