Přiměřený zisk ve zdravotnictví

Poskytovatele zdravotních služeb, kteří jsou dotčeni cenovou regulací plánované péče - což jsou v zásadě všichni, bude poměrně zásadně zajímat definice pojmu “přiměřený zisk ve zdravotnictví”, např. v rámci věcně usměrněné regulace (oddíl D cenového předpisu MZČR).

Pokud hodně zjednodušíme interpretaci cenové regulace věcně usměrněných cen, pak poskytovatel zdravotní péče je oprávněn vyúčtovat pacientovi samoplátci pouze takovou cenu, která se skládá z ekonomicky oprávněných nákladů (které úzce souvisí s poskytováním péče), s přičtením tzv. přiměřeného zisku. V zásadě se jinými slovy jedná o cenovou kalkulaci na konkrétní typ výkonu v ceníku.

Přiměřený zisk je dle aktuální legislativy (cenový předpis MZČR na rok 2024) součástí minutové sazby.


Jak vysoký má být přiměřený zisk? Jak dojít k jeho správné hodnotě?

Pokud se budeme držet dostupné aktuální legislativy, pak uvedeme citaci:

Přiměřeným ziskem je zisk spojený s poskytováním zdravotních služeb odpovídající obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému při srovnatelných ekonomických činnostech, který zajišťuje přiměřenou návratnost použitého kapitálu v přiměřeném časovém období.

Zdroj: Cenový předpis Ministra zdravotnictví 1/2024/CAU ze dne 24.11.2020

Pokud se Vám výše uvedená definice zdá neobvykle nepřiměřená a těžko použitelná, pak pojďme dál do vyššího detailu.

Základní funkcí obvyklého podniku, nutnou pro jeho přežití a rozvoj, je tvorba zisku. V ekonomické - podnikohospodářské teorii se můžeme setkat s následujícími funkcemi (existuje mnoho rozdílných pohledů, my zmiňujeme pouze ty pro praxi nejvíce relevantní):

  • zajištění platební schopnosti,
  • tvorba rezerv,
  • agregace zdrojů pro budoucí rozvoj a budování dobrého jména
  • návratnost vloženého kapitálu (peněz, lidské práce, strojů, materiálu a dalších výrobních faktorů) s ohledem na podstupované podnikatelské rizik).

IMEK se opakovaně dotazoval dotčených orgánů (MZČR, SFÚ) a žádal o upřesnění definice přiměřeného zisku, aby se zmenšila právní nejistota, která zde bohužel panuje. Podle doposud neveřejných výstupů přibližujeme pohled správních orgánů:


Přiměřenost zisku posuzuje kontrolní orgán zejména z hlediska:

  • objemu majetku: ordinace s vyšším majetkem může kalkulovat s vyšším ziskem
  • lékaře podnikatele: podnikatelská odměna by měla být vyšší než mzda lékaře zaměstnance
  • investičních záměrů: ordinace s investičním plánem může kalkulovat s vyšším ziskem
  • případných podnikatelských rizik – riziko nemocí, úrazů, právní rizika
  • výše zisku z okolního medicínského tržního prostředí

Při cenové kontrole je vhodné kontrolnímu orgánu předložit uplatněný zisk v analytické struktuře.

Naše doporučení tedy je, aby každý poskytovatel zdravotní péče zvážil jednotlivé body a jeho individualitu a konkretní stav a cíle podniku. Neexistuje jednotné správné číslo. S ohledem na tyto argumenty určil potřebné hodnoty samostatně pro výše uvedené aspekty.

Závěrem, abychom byly neobvykle konkrétní, pak můžeme sdělit, že zisk z naší dosavadní praxe se zpravidla pohybuje mezi 15 až 30 % z hodnoty uznatelných nákladů. Absolvovali jsme několik cenových kontrol, kde byl zisk na úrovni cca 25 - 29 %, a kontrola k takové výši zisku neměla žádné výhrady, pouze chtěla slyšet věcné argumenty, proč byla zvolena právě taková výše zisku. Po doložené argumentaci se pak ze strany cenové kontroly tato kapitola uzavřela.

V případě, že cítíte nejistotu a raději byste s ekonomem chtěli probrat jak vhodně zvolit přiměřený zisk ve Vaší ordinaci, neváhejte se nám nezávazně ozvat přes kontaktní formulář a rádi Vám pomůžeme.

Více o cenové kontrole se můžete dozvědět zde.Datum článku: 23.9.2024

Cookies jsou na našich stránkách užity za účelem měření návštěvnosti webů, cílení reklamy a přizpůsobení zobrazení webových stránek. Cookies najdete zde.