Jak zvýšit hodnotu ordinace

Hodnota ordinace závisí na několika ekonomických faktorech, například:

 • zisk (EBITDA)
 • růst tržeb v čase
 • dlouhodobá udržitelnost modelu
 • schopnost fungovat samostatně “bez majitele”
 • pořádek v účetnictví
 • velikost obchodního podílu (minoritní vs. majoritní podíly)
 • interní procesy a stabilita
 • zaměstnanecká struktura
 • struktura, chování (nákupní) a zvyky pacientů
 • právní struktura
 • a mnoha dalších

Zvyšování hodnoty ordinace je dlouhodobé a systematické úsilí. Majitel se musí oprostit od každodenního operativního myšlení, musí se začít chovat jako podnikový manažer, naučit se delegovat, vytvořit funkční a stabilní strukturu, která bude fungovat i bez jeho delší nepřítomnosti. Pak už můžeme hovořit o podniku, který má nějakou hodnotu a může být oceňován.

Nezávazně poptat konzultaci

Výše uvedené citace předmětné legislativy vychází ze zdrojů platných ke dni 20.10.2020.