K čemu je účetnictví

Funkce účetnicví můžeme dělit na dvě skupiny: interní a externí.

Externí funkcí rozumíme splnění legislativních povinností - řádně vést účetnictví, vydávat a zveřejňovat účetní výkazy, a samozřejmě na základě toho správně spočítat daňovou povinnost. V neposlední řadě způsob a správnost vedení účetnictví také ovlivňuje podklady, ze kterých můžeme správě splnit předmětnou cenovou regulaci.

Interní funkcí rozumíme finanční řízení, tedy zejména: kontrolu ziskovosti (resp. zda neproděláváme, kolik vyděláváme, zda jsou ceny výkonů správně nastaveny), jak správně a spravedlivě motivovat a odměňovat naše zaměstnance apod.

Nezávazně poptat konzultaci

Výše uvedené citace předmětné legislativy vychází ze zdrojů platných ke dni 20.10.2020.