Minutové a cenové kalkulace pro ordinace


Lze si nechat kalkulace sestavit i na dálku?

Ano, při sestavování kalkulací se vychází zejména ze specificky roztříděných účetních dat a dalších číselných parametrů, které se vyplňují do našich formulářů. Většinu kalkulací zpracujeme našim klientům tzv. “na dálku”, a to pomocí úvodního telefonátu a následného doposlání dat emailem (účetních dat a formulářů). Proto náš Institut přijímá objednávky z celé České republiky.

V případě komplikovanějších kalkulací nebo při přání klienta jsme samozřejmě připraveni dostavit se do Vaší ordinace i osobně.

Jak dlouho trvá sestavení kalkulací?

Odpověď na tuto otázku je velmi různá a záleží zejména na tom, v jakém stavu máte účetnictví, zda správně používáte analytické účty ke třídění nákladů, kolik máte středisek, zaměstnanců, poboček, účetních záznamů a poskytovaných výkonů v ceníku.

Z našich zkušeností se doba sestavení kalkulací pohybuje mezi cca 5 až 90 dny, nejčastěji kolem 30 dní.

Expresní zpracování kalkulací

V případě urgentní situace a dodání kompletních a správných potřebných podkladů jsme teoreticky schopni vypracovat kalkulace za velmi brzkou dobu, v řádu jednotek dnů.

To však nemusí zajistit, abyste se vyvarovali pokutě od cenové kontroly, neboť pokud účtujete zjevně chybné ceny, a nebo chybným způsobem, máte nepořádek v účetnictví, pak toto vše nebude korespondovat se zpětně dopočtenými kalkulacemi, nemusí to pomoci a riskujete pokutu od cenové kontroly.

Kolik stojí vypracování minutové a cenové kalkulace?

Základní cena je viz aktuální ceník za vypracování jedné minutové kalkulace.

 • 1 střediskem (1 specializací),
 • 1 ordinací (provozovnou na jedné adrese),
 • max. 1 lékař a 1 další zaměstnanec,
 • max. 30 položek v ceníku,
 • max. 300 položek v účetním deníku.

V případě, že Vaše ordinace překračuje zde zmíněné parametry, prosíme o jejich zaslání a my Vám rádi cenu zkalkulujeme transparentně předem - cenu navýší adekvátně o vyšší časovou pracnost. Uvedená cena počítá s tím, že námi veškeré vyžádané ekonomické a účetní podklady dostaneme v námi definovaných formátech.

V ceně je zahrnuto:

 • sestavení minutové kalkulace
 • implementace minutové sazby do Vašeho ceníku (cenová kalkulace na každý účtovaný výkon)
 • doporučený ceník - sestavení doporučených cen a konzultace, pokud někde dle našeho názoru cena neodpovídá správnému nastavení
 • ekonomická konzultace jak správně sazbu používat (mít pouze spočítanou “minutovou sazbu” nestačí, je potřeba ji umět správně používat a účtovat, jinak riskujete pokutu od cenové kontroly)
 • upozornění na časté chyby a důvody pro pokuty od cenových kontrol
 • účetní poradenství jak ideálně účtovat pro účely sestavování minutových sazeb
 • slevový voucher 500 Kč na další minutovou kalkulaci (můžete využít i Váš kolega) - stačí si o něj říci 🤗

Výše uvedená cena platí při dodání kompletně vyžádaných účetních a ekonomických podkladů ke zhotovení kalkulace. Vyhotovení správné kalkulace je podmíněno poskytováním správných a úplných vstupních podkladů a součinnosti ze strany ordinace, v opačném případě se může správnost a přesnost kalkulace snížit.

Zásady spolupráce

Minutové kalkulace děláme na základě znění aktuální legislativy nebo závazných stanoviscích správních orgánů, nikoliv na základě subjektivních názorů

Vážíme si Vašeho i našeho času, komunikace s námi bude přátelská, ale s důrazem na cíl spolupráce

Pokud vidíme problém, nechodíme kolem horké kaše a na přímo ho s Vámi komunikujeme

Sledujeme vývoj externích vlivů vč. legislativy, kterou se i snažíme aktivně změnit ve prospěch ordinací, ale nezapomínáme ani na zpětnou vazbu našich zákazníků, kterým nasloucháme a zvyšujeme jejich komfort

Časté dotazy k minutovým a cenový kalkulacím:

Cookies jsou na našich stránkách užity za účelem měření návštěvnosti webů, cílení reklamy a přizpůsobení zobrazení webových stránek. Cookies najdete zde.