Kdo je zodpovědný za chyby v účetnictví

Ačkoliv většina z vás si účetnictví sama nevede, ale má účetní nebo správní účetní firmu, jediný kdo je zodpovědný za případné chyby v účetnictví dle zákona je statutární orgán nebo u živnostníků onen živnostník sám.

Velká část majitelů ordinací účetnictví nekontroluje s odůvodněním, že oni účetnictví přeci nerozumí a od toho mají účetní firmu. Ale takový přístup je poměrně rizikový a nezodpovědný. Statutární orgán má zákonnou povinnost postupovat s péčí řádného hospodáře a mezi takové činnosti rozhodně patří i kontrola účetnictví.

Každý majitel nebo statutární orgán by měl účetnictví průběžné kontrolovat a mnoho veličin z něj umět zkontrolovat - zejména cizí kapitál (dluhy), tržby, zásoby, peníze (pokladna a bankovní účty), pohledávky a obchodní závazky nebo dlouhodobá hmotná aktiva.

Pokud někomu dlužíte úvěr 2mil. Kč nebo vaše ordinace vlastní vůz za 0,5mil. Kč, měli byste takové významné skutečnosti zkontrolovat. Stav z účetnictví by měl vždy odpovídat reálné stavu. Kdo ví o reálném stavu více, než majitel nebo statutární orgán?

Nezávazně poptat konzultaci

Výše uvedené citace předmětné legislativy vychází ze zdrojů platných ke dni 20.10.2020.