Jak založit svou první ordinaci

Návodů na internetu, jak založit svou první ordinaci, je celá řada. Většina návodů však bývá nesystematická, nekomplexní a rovnou přechází k tomu, kde a jak máte vyplnit jaký formulář. My se pokusíme zaměřit na komplexnost a promyšlenost celého procesu tak, abyste se vyvarovali zbytečným chybám, které budou pálit Vaše vlastní peníze, způsobovat Vám nepříjemná překvapení a stres. Poskytneme tzv. high-level pohled, aby Vás nepohltil detail a nezapomněli jste na něco důležitého.

V první řadě je potřeba udělat byznys plán, kde si vše dopředu naplánujete. Mnoho lidí zde řekne, že je ztráta času si něco psát dopředu, že jste přeci chytří a v každé situaci si nějak poradíte. My známe mnoho takových lidí a těmto lidem se např. stalo, že:

 • Podepsali závaznou objednávku vybavení, ale neměli ji z čeho zaplatit.
 • Jim dorazilo velmi drahé objednané vybavení, ale neměli ho kam umístit (neměli převzatou ordinaci nebo dokonce ani podepsanou nájemní smlouvu).
 • Začali platit za splátky vybavení, nájem ordinace a event. mzdy dávno předtím, než mohli vůbec opravdu spustit provoz. Byly tedy nuceni platit fixní náklady, ale nemohli vydělávat.
 • Objednali si pacienty na 2 měsíce dopředu, ale pak neměli ordinaci, nebo vybavení, nebo zaměstnance, nebo materiál a všechny objednávky museli zrušit.
 • Po druhém měsíci provozu náhodou přišli na to, že jim na účtu došly peníze a nemají z čeho zaplatit mzdy a faktury.
 • Jim přišlo velmi drahé vybavení, ale v ordinaci stále nebylo zabezpečení (alarm) a báli se, aby jim ho někdo neukradl.
 • Spustili ostrý provoz ordinace, ale neměli internet, počítač nebo správně nastavené ceny pro vyúčtování (minutové a cenové kalkulace).
 • Spustili ostrý provoz ordinace a zjistili, že většina z personálu vlastně neví, co se po nich chce, co, jak a kdy mají dělat
 • Spoléhali na ústní řeči “kamarádských” prodejců: “tady mi to jen podepište, to není závazné, to jen potřebuji pro interní rezervaci, pak se nějak domluvíme” a pak byli velmi překvapeni, že po nich dodavatel opravdu chtěl závazně zaplatit nebo splnit nějakou závaznou povinnost ze smlouvy, kterou podepsali.
 • Měli uzavřenou nevýhodnou nájemní smlouvu a pronajímatel jim po 2 měsících dal výpověď, čímž došlo k úplnému přerušení provozu.

Veškeré tyto výše uvedené přešlapy se dají zvládnout, ale každý z nich Vás nevratně stojí mnoho peněz, komplikací a stresu. Jak tomu předejít?

Je potřeba si sepsat kvalitní byznys plán (podnikatelský plán)!

Souslednost jednotlivých kroků, sladit si časové termíny přebírání ordinace, dodávek vybavení, zaměstnanců, dodavatelů, produktů (poskytovaných služeb), odběratelů, finanční plán a cashflow.

 • Jak se hladce přerodíme ze zaměstnance na podnikatele? Nechceme mít dvě zaměstnání zároveň, ale ani být nezaměstnaný a bez příjmu a s dluhy. Odpověď na tuto otázku prozradí finanční plán, který určí mantinely jak přerod provést bez újmy.
 • Úvodná analýza = jejich metod je mnoho, můžeme jim říkat SWOT, PESTLE apod. Z analýzy je důležité, abychom správně zvolili místo našeho podnikání, s ohledem na poptávku, cenové podmínky, organizační a technické vybavení, dostupnost pracovní síly, působnost konkurence a také naše vlastní schopnosti - co umíme a jak se nejlépe uplatníme.
 • Produkt = co budeme dělat, za jakou cenovou úroveň, pro koho, umíme to dělat, co k tomu budeme potřebovat, za kolik to budeme dělat?
 • Finanční plán = kolik peněz a kdy (rozloženo po cca týdnech/měsících) budeme potřebovat. Kdy začneme vydělávat a kolik? Jak dlouho musíme pracovat, abychom si vydělali určenou částku?
 • Zabezpečení výrobních faktorů = ordinace, materiál, zaměstnanci, vybavení, nábytek, zásoby - od koho, s kým, kdy, za kolik? Na základě čeho - smlouvy, objednávky? Vyhovuje ordinace legislativním předpisům?
 • Kdo povede účetnictví a mzdovou agendu?
 • Interní procesy = co, kdo, jak, proč, kdy bude dělat?
 • Kolik mám účtovat za výkon, abych neprodělal/a, abych vydělal/a, abych splnil/a cenovou regulaci?
 • Kdo sestaví minutové a cenové kalkulace?
 • Jakou právní formu podnikání zvolím, abych ochránil svůj soukromý majetek?
 • Legislativa = hygienický řád, povolení od KHS, povolení od Krajského úřadu, registrace NZÚ, výběrové řízení na ZP, smlouvy se ZP, GDPR, informované souhlasy pacienta, pracovní smlouvy, pracovní řád a předpisy.
 • Sales a marketing = reklama, webové stránky, vizitky...
 • Ostatní = jak si budeme peníze vyplácet (danit), jak budeme odměňovat a motivovat zaměstnance, eRecept, software, nastavení programů a tiskáren…
 • Jak nezakrnět ve vlastní ordinaci a držet krok s dobou, sledovat nové trendy, které nám ušetří čas, náklady a zvýší komfort?
 • Časová osa, termín realizace a následnost všech kroků.
 • Mám nárok na nějaké dotace?
 • Evidence vlastních úkolů (tzv. task management).
 • Jakoukoliv písemnou smlouvu nebo dohodu čtěte a zjistěte, jaké závazky a práva pro Vás z ní vyplývají. Práva a závazky jsou standardním prvkem každého obchodního vztahu, ale měly by být oprávněné a vyvážené pro obě strany. Pokud neumíte smlouvy číst, dejte je právníkovi. Nespoléhejte se na ústní slova protistrany “to není závazné, vždy se nějak domluvíme”. Kdyby smlouva opravdu nebyla závazná, proč by někdo ztrácel čas s jejím vyplňováním a podepisováním?

Cookies jsou na našich stránkách užity za účelem měření návštěvnosti webů, cílení reklamy a přizpůsobení zobrazení webových stránek. Cookies najdete zde.