Jak zabránit riziku finanční ztráty a prodělání

Riziko finanční ztráty resp. prodělání v podnikání je způsobeno ve většině případů tím, že náklady na prodané výkony (služby) převýší náklady. Pokud se tak děje v malé míře, podnik (ordinace) to samozřejmě ekonomicky přežije, ale zbytečně (a nelogicky) si tím zmenšuje zisk, snižuje efektivitu podnikání a snižuje hodnotu ordinace.

Při správně sestavené minutové a cenové kalkulaci se pravděpodobnost nastání takové negativní situace výrazně zmenšuje, avšak není eliminována zcela.

Pro maximální míru eliminace ekonomických rizik je potřeba průběžně (např. kvartálně) porovnávat plánované náklady (z kalkulací) a jejich reálně dosaženou úroveň (z účetnictví za dané období). V ekonomické praxi se tomuto postupu říká controlling - porovnání plánu a reality.

V případě, kdy se realita začne odchylovat od plánu, je potřeba to co nejdříve zjistit a učinit nápravná opatření (změnit cenu, náklady či upravit výkon). Čím déle se budete odchylovat od plánu, tím více taková odchylka napáchá škody a bude takovou škodu dražší napravovat.

Nezávazně poptat konzultaci

Výše uvedené citace předmětné legislativy vychází ze zdrojů platných ke dni 20.10.2020.