Investiční plánování a jak dochází ke krachu

Typickým způsobem toho, jak dojde k tzv. krachu (úpadku) podniku je situace, kdy splatné závazky převýší peněžité možnosti podniku je hradit. Takové závazky jsou pak delší dobu po splatnosti a jejich věřitelé se oprávněně domáhají jejich úhrady - např. žalobou, uplatněním zástavního práva, podáním návrhu na insolvenci či návrhem na exekuci.

Abychom zamezili těmto situacím, měli bychom před uskutečněním jakékoliv investice vytvořit finanční plán, který bude vycházet z reálných (splnitelných) předpokladů a po celou dobu zadlužení (leasingu, úvěru, operativního leasingu a jiných typů závazků vč. mezd) budeme mít dostatek hotovosti k úhradě splatných závazků.

Plán by měl počítat i s poměrně pesimistickou variantou vývoje (delší nemoc, výpadek provozovny/zaměstnance, snížení poptávky např. jako tomu bylo u náhle příchozí pandemie COVID-19, kdy některé ordinace na delší dobu zavřely provozy) a nastínit, jak se v takovém případě bude správně řešit.

Nezávazně poptat konzultaci

Výše uvedené citace předmětné legislativy vychází ze zdrojů platných ke dni 20.10.2020.