Nejčastější důvody pro pokuty při minutové (cenové) kalkulaci

 • Je sestrojena minutová sazba, ale dále již absentují cenové kalkulace pro jednotlivé výkony.
 • Je sestrojena minutová sazba i cenové kalkulace na jednotlivé výkony, ale tyto se v praxi pacientům neúčtují resp. nepoužívají se.
 • Je sestrojena pouze jedna minutová kalkulace, ačkoliv je více středisek resp. provozoven a tedy by mělo být více minutových sazeb.
 • Sazba pro dentální hygienu je vypočtena procentuálním koeficientem (např. 50%) ze sazby pro lékařské výkony.
 • Účtovaná cena neodpovídá vzorci (je sestavena jinou metodikou), než dle aktuálního cenového výměru MZČR.
 • Do režijního minutového materiálu je zahrnut i ZUP / ZULP / ZUM.
 • Do režijní minutové sazby jsou zahrnuty i odpisy speciálních jednoúčelových strojů, které se nevyužívají pro všechny účtované výkony.
 • Do režijní minutové sazby jsou zahrnuty i neoprávněné náklady.
 • Není uchována cenová evidence po dobu tří let.
 • Pro kalkulaci se použijí součty jednotlivých analytických účtů, které mohou mít podobné či stejné názvosloví jako pojmy z předmětné legislativy, ale mají v sobě zaúčtované i jiné typy náklady, tedy dělení nákladů jak vyžaduje předmětná legislativa je chybné.
 • Dojde k záměně ekonomických pojmů, jak je zná např. Vaše účetní a jak je definuje předmětná legislativa cenové regulace (pojmy zní stejně nebo podobně, ale mají jiné významy, nelze proto vycházet ze zažitých pojmů tak, jak je zná paní účetní a jak běžně účtuje).
 • Je chybně pracováno s časovým ordinačním fondem.
 • Poskytovatel zdravotní péče si vymyslí vlastní metodiku jak sestavit minutovou a cenovou kalkulaci, která majiteli ordinace dává logický smysl a stojí si za ní, ovšem tato metodika je v rozporu s předmětnou legislativou. cenová kontrola v ordinaci však nerespektuje jinou metodiku, než platnou dle legislativy.

Časté dotazy k minutovým a cenový kalkulacím:

Cookies jsou na našich stránkách užity za účelem měření návštěvnosti webů, cílení reklamy a přizpůsobení zobrazení webových stránek. Cookies najdete zde.