Co dělat při cenové kontrole

Cenová kontrola v ordinaci je samozřejmě nepříjemná a nikdo z nás by ji nechtěl podstoupit. Avšak je nutné poskytovat cenovým kontrolorům patřičnou součinnost a postupovat racionálně.

Po ohlášení cenové kontroly doporučujeme neprodleně kontaktovat ekonoma se zaměřením na minutové a cenové kalkulace, a také “aktivovat” Vaši účetní, aby byla připravena s neprodleným dodáváním potřebných podkladů.

Z našich zkušeností vyplývá, že poskytovatelé zdravotní péče, kteří sami komunikují s cenovými kontrolory, se v rámci této komunikace nevědomky (a někdy i mylně) přiznávají k porušování některých pravidel cenové regulace. To pak může mít negativní vliv na výši pokuty.

V případě, že se Vám závěr cenové kontroly nebude líbit, doporučujeme prokonzultovat argumentaci správního orgánu s ekonomem a právníkem. Rozhodně nedoporučujeme se s kontroly hádat, podávat nepodložené stížnosti, sami (bez právní znalosti) používat dohledané a recyklované judikáty, obviňovat úředníky ze samolibého a subjektivního výkladů zákonů apod. Náš Institut Vám dokáže poskytnout nestranné a objektivní jak ekonomické zázemí pro posuzování oprávněnosti závěrů cenových kontrol, tak i zprostředkovat konzultaci od velmi zkušeného advokáta na tuto problematiku.

Více o cenové kontrole se můžete dozvědět zde.

Časté dotazy k minutovým a cenový kalkulacím:

Cookies jsou na našich stránkách užity za účelem měření návštěvnosti webů, cílení reklamy a přizpůsobení zobrazení webových stránek. Cookies najdete zde.