Minutová kalkulace, i když nemám smlouvy se zdravotními pojišťovnami?

Cenová regulace se v současné době (2024) vztahuje i na poskytovatele služeb, kteří nemají smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Cenová regulace má obecně za cíl regulovat právě ty výkony, které nehradí pojišťovny, ale hradí si je sami pacienti.

Cenová regulace je definována zejména Zákonem o cenách, vyhláškou Ministerstva financí č. 450/2009Sb., a aktuálním cenovým předpisem Ministerstva zdravotnictví (zpravidla vychází každý rok nový a upravuje detailní podmínky cenové regulace, je vydáváno i více různých cenových předpisů a obdobných legislativních výstupů).

Pokud Vaše ordinace vyúčtovává pacientům zdravotní péči k úhradě „z pacientovo vlastní kapsy“, s nejvyšší pravděpodobností to podléhá cenové regulaci, v nejčastějším případě regulaci tzv. věcně usměrněných cen, kterou je regulována tzv. plánovaná zdravotní péče.

Časté dotazy k minutovým a cenový kalkulacím:

Cookies jsou na našich stránkách užity za účelem měření návštěvnosti webů, cílení reklamy a přizpůsobení zobrazení webových stránek. Cookies najdete zde.