Největší mýty o minutových kalkulací

Mnoho poskytovatelů zdravotní péče se domnívá, že si stačí od ekonoma nechat zpracovat “minutovou kalkulaci”, tedy získat určitý dokument, na konci kterého bude napsáno “Vaše ordinace má minutovou sazbu 30Kč/min” a tento dokument založit do šuplíku. To je velký omyl. Je nezbytné minutovou sazbu implementovat do praxe, tedy provést s ní cenové kalkulace všech výkonů z ceníku a neméně nezbytné je též i opravdu takto zkalkulované ceny opravdu účtovat pacientům, na účtenkách uvádět název účtovaného výkonu, který bude případná cenová kontrola v ordinaci schopna napárovat na cenovou kalkulaci.

Dalším častým mýtem je (u stomatologických ordinací), že sazba pro dentální hygienu je 50 % ze sazby pro lékařské výkony. Toto je zcela v rozporu s aktuálně platnou legislativou a nelze používat jakékoliv procentuální koeficienty. Pro středisko dentální hygieny je potřeba sestavit samotnou minutovou kalkulaci, v plném jejím rozsahu.

Dále neplatí, že by byly paušálně a generálně uznávány veškeré náklady vynaložené na školení. Školení mohou být ze strany cenové kontroly posuzována individuálně a pokud vznikne podezření, že předmětné školení úzce nesouviselo s poskytováním zdravotní péče, může být takové školení vyhodnoceno jako neoprávněný náklad, což může vést i k pokutě.Pro sestavení minutové kalkulace nestačí sečíst výsledky jednotlivých analytických (nákladových) účtů. Toto zpravidla neplatí, pokud Vaše účetní nemá přesně nastudovanou aktuálně platnou legislativu jak správně třídit náklady a důsledně je dle toho i účtovat, tedy dostávat i od ordinace informace, jaký náklad má kam přesně zaúčtovat. Zpravidla se setkáváme s tím, že se na jeden analytický účet účtují náklady spadající jak do minutové režie, tak i ordinační materiál spadající do ZUP/ZULP, přičemž tyto dvě kategorie nákladů musí být striktně odděleny. Pojmy, které běžně používá Vaše účetní, nejsou ve 100 % případů shodné, jako totožně znějící pojmy, které však mají v rámci legislativy cenové regulace jinou definici a jsou tvořeny z jiných položek.

Dále do minutové kalkulace nelze započítávat daňové paušály apod.

Časté dotazy k minutovým a cenový kalkulacím:

Cookies jsou na našich stránkách užity za účelem měření návštěvnosti webů, cílení reklamy a přizpůsobení zobrazení webových stránek. Cookies najdete zde.