Slides Framework
 • Ukázkový inzerát

  Jedná se o ilustrativní inzerát s ukázkovými daty a fotografiemi. Tento inzerát není konkrétní nabídkou ke koupi ordinace.

  Mám zájem o ordinaci
 • iPhone Image

Základní informace

Tyto informace Vám poskytneme úplně na začátku, abychom mohli indikovat Váš potenciální zájem:

 • Obor

  Stomatologie

 • Kraj

  Středočeský kraj (ukázat na mapě)

 • Velikost

  město (10-50 tis. obyvatel)

 • Počet křesel

  2

 • Obrat

  3-5 mil. Kč

 • Nemovitost

  pronájem

Ekonomické informace

Tyto informace Vám poskytneme, až nám prodávající schválí jejich předání právě Vám - vzhledem k citlivosti údajů a zachování diskrétnosti vykazujeme vybrané finanční ukazatele v intervalech, přičemž v další fázi jednání samozřejmě dojde k jejich přesné interpretaci vč. detailů z účetnictví:

 • Indikativní cena

  1,2 mil. Kč

 • Zisk (EBITDA)

  200 - 400 tis. Kč

 • Kartotéka

  1000 pacientů

 • Smlouva ZP

  207, 209, 211

 • Počet zaměstnanců

  3

 • Velikost prostor

  102 m2

Vybavení

 • OPG Gendex, stomatologická souprava Stomadent, RVG Kodak, BeeFill, sterilizátor, Assistina, strojová endodoncie, ultrazvuk, míchačka, kauter, IO kamera

Finanční data a další detaily

V případě vážného zájmu pokračovat v jednání poskytneme následující položky po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA):

 • ekonomicko-obchodní přehled, compliance - vyhovění legislativním předpisům (hygiena, BOZP, požární bezpečnost…), výkaz cashflow (peněžní toky), pracovní kapitál, náklady - s rozdělením dle jejich typu (mzdy, nájem, energie, materiál…), výnosy - s rozdělením dle jejich typu (dle produktů a způsoby úhrady), výsledek hospodaření (EBITDA, čistý zisk po zdanění), stálá aktiva (dlouhodobý hmotný majetek), oběžná aktiva (zásoby, materiál, případně peníze a další), cizí kapitál (přehled dluhů, leasingů a případně jiných typů fin. závazků), investice (poslední realizované, nebo naopak ty plánované), stav nemovitosti (základní přehled, provozní řád, ostatní uživatelé)

Galerie

Jedná se o ilustrativní inzerát s ukázkovými daty a fotografiemi. Tento inzerát není konkrétní nabídkou ke koupi ordinace.

 • Vybavení
 • Vybavení
 • Vybavení

Máte zájem najít si svou ordinaci?

Mám zájem najít si svou ordinaci